Докторын диссертаци

ДОКТОРЫН ДИССЕРТАЦИ 

I. ГАЗРЫН ТОС, ӨРӨМДЛӨГИЙН САЛБАР 
 
Багшийн нэр

 Диссертацийн ажлын сэдэв

Хамгаалсан огноо
1
М.Оюунтөгс 
Совершенствование планирования нефте продукто обеспечения (на примере Монголии)
2011
2 Ж.Цэвээнжав Разработка оптимальной рецептуры промывочной жидкости для повышения устойчивости стенок скважин на флюоритовых месторождениях 1985
3
Л.Төвхөө
Оценка отбора керна в разведочном бурении
1994
4
В.Алимаа 
Газрын тосны шинж чанарт гүний хүчин зүйлсийн нөлөөлөл (Зүүнбаян, Тосон-Уулын ордуудын жишээн дээр)
2008
5
С.Гантөмөр
Геоэкологическая оценка урбанизированной территории на основе ландшафтно-геохимического подхода (на примере г. Улан-Батора)
2014
6
Д.Ундармаа
Геологи, газрын тосны өрөмдлөгийн уусмалын шинж чанарт шаврын нунтаглалт нөлөөлөх судалгаа
2011
7
А.Баасанжаргал
Цэвдэг хурдаст ууршимтгай бүтээгдэхүүн хадгалах онол, арга зүйн асуудал
2012
8
Б.Наранцэцэг
Analysis of clay minerals and clay fabric and its effects on the petrophysical properties  of the seafloor sediments
2015
II. ГЕОДЕЗИЙН САЛБАР 
 
Багшийн нэр
Диссертацийн ажлын сэдэв
Хамгаалсан огноо 
1
Э.Ганзориг
Лазер сканнерын технологиор хадгалах савны геометр үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох арга зүй
2021
2
Б.Жавзандулам
Сансарын зурагт суурилан том масштабын байр зүйн зураг хийх арга зүй
2021
3
Г.Өлзийсайхан
Геодезийн хэмжилт зураглал, тандан судлалын аргаар сэдэвчилсэн зургийн суурийг боловсруулах арга зүй
2021
4
П.Эрдэнэчимэг
Монгол орны дунд масштабтай байр зүйн зургийн тусгагийн судалгаа
2018
5
С.Энхтуяа
Монгол Улсын өндрийн тогтолцоог хиймэл дагуулын технологиор шинэчлэх арга зүй
2021
III. ГЕОЛОГИЙН САЛБАР 
 
Багшийн нэр
Диссертацийн ажлын сэдэв
Хамгаалсан огноо
  ГЕОЛОГИ
  Очир ГЭРЭЛ Петрология, геохимия и рудоносность субщелочного мезозойского магматизма Монголии  
  Гэндэнгийн УХНАА Жанчивлангийн хүдрийн зангилааны литохимийн сарнилын хүрээний урсгал, геологи, ач холбогдол  
  Даш БАТ-ӨЛЗИЙ Зүүн хойд дорнод монголын латит магматизмынпетрологи ба  геохими  (Цавын Ag-Pb-Zn ордын жишээнд)  
  Сэрээнэн ЖАРГАЛАН Petrogenesis of igneous rocks of Tsagaan Tsahir uul area: Implication to tectonic evolution  
  Баатар МӨНХЦЭНГЭЛ Магмын чулуулгийн петрологи, геохими, хүрээлэх орчны үнэлгээ  
  Содном ХИШИГСҮРЭН Geology and geochemistry of the Bogd uul granite pluton  /Богд уулын гранитын массивын геологи, геохими/  
  Гончигдорж СЭРСМАА Өмнөд Монголын Бортээг, Улааншанд зүсэлтүүдийн табулят шүр ба силур-девоны хил зааг  
  О.Мөнхцэцэг    
  Баяраа БАТХИШИГ Magmatic-Hydrothermal System of the Shuteen Mineralized Complex, South Gobi, Mongolia  
  Баасандорж АЛТАНЗУЛ Geology and mineralogical study of PGE mineralization in Western Mongolia  
  Жалбаа УНДАРЪЯА Biostratigraphy and Marian ostracods  of the Ondaisair and Sainshand areas, southern Mongolia, Istanbul University  
  Болдбаатар ЭНХЖАРГАЛ    
  Жамсран ЭРДЭНЭБАЯР Mineralogical and geochemical study on unidirectional solidification texture in highly differentiated granitic rocks associated with molybdenum mineralization in Mongolia  
  C.OЮУНГЭРЭЛ    
  Батсайхан УНДАРМАА    
  Н.БОЛОРЧИМЭГ    
  Отгонхүү ЖАВХЛАН Metamorphism of eclogites and associated metamorphic rocks in the Chandman district, Lake Zone, SW Mongolia  
  ГЕОФИЗИК  
  Даваа ЛХАГВАДОРЖ  Гравиметрийн өгөгдлөөр чулуулаг бүрхүүлийн структурийг загварчлах  
  Хөөт ЦЭЭДУЛАМ Application of Polarimetric GPR to detection of subsurface objects  
  Баясгалан ГАНТУЛГА Хангайн Нурууны Хожуу Миоцений газрын гадаргын зонхилох процессууд  
  Т.БЯМБАСҮРЭН    
  ГИДРОГЕОЛОГИ  
  Дандар ЭНХБАЯР Хүйтэн уур амьсгалтай бүс нутгийн усны нөөцийн үнэлгээ: Туул голын сав газрын дээд хэсгийн жишээн дээр  
  Д.БАТСҮХ    
  Д.ОЮУН    
  Нэмэр БУЯНХИШИГ Улаанбаатар хотын ус хангамжийн “Төв” эх үүсвэрийн гидрогеологийн нөхцөлийг загварчлах нь  
  Гончигжав САРАНТУЯА    
  Б.СИЙЛЭГМАА    
  Батсайхан НАРАНЧИМЭГ Улаанбаатар хотын усны нөөцийн тогтвортой байдал  
IV. УУРХАЙН ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАР 
 
Багшийн нэр
Диссертацийн ажлын сэдэв
Хамгаалсан огноо
 
Б.Батболд 
Impacts of mining activities in Mongolia on the soil
and water environments
 
 
Ц.Ариунжаргал
Обоснование и разработка способа взрывания твердых вскрышных пород с линзообразными включениями вечной мерзлоты на угольных разрезах
 
 
Ж.Оюунаа
Нүүрсний ил уурхайн дотоод тээврээс үүсэх тоосыг бууруулах судалгаа
 
 
 
 
 
V. ЭРДЭС БОЛОВСРУУЛАЛТ, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН САЛБАР
"Уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт" мэргэжлээр
 
Багшийн нэр
Диссертацийн ажлын сэдэв
Хамгаалсан огноо
1.
Ж.Цэвэгмид 
Ил уурхайн цахилгааны аюулгүй ажиллагааны түвшинг судлаж, дээшлүүлэх арга боловсруулах
2000
2.
Б.Эрдэнэцэцэг 
Уурхайн цахилгаан хангамжийн найдвартай ажиллагааны судалгаа 2011 
3. Г.Сандагдорж  Нүүрсний ил уурхайн цахилгаан хангамжийн системийн найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх арга замын судалгаа, боловсруулалт (Багануурын жишээн дээр) 2009
3.
П.Ариунболор
Богино холбогдсон ротортой асинхрон хөдөлгүүрийн динамик загварчлал
2009 
4.
Л.Түмэнбаяр 
Мэдрэгч болон санах ой хоорондын хэмжилтийн систем
2011
5.
Я.Доржсүрэн 
Уурхайн машин механизмын автоматчилагдсан цахилгаан хөтлүүрийн бүтцийн судалгаа, боловсруулалт
2015 
"Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи" мэргэжлээр 
1.
Б.Алтантуяа
Нэгэн төрлийн бус нунтаг материалыг агаарын урсгалаар ялгах ангилуурын судалгаа шинэ хийцийн боловсруулалт; Study of Classifiers Used for Separation of Heterogeneous powdery materials by Air flow and Development of new Design
 
2.
Д.Энхбат 
 
 
3.
Г.Ганбилэг
Development of Environment Friendly Construction Fire-Insulating Material in which Low Grade Kaolin, Vermiculate and Waste Gypsum were used
 
4.
Ж.Оюунцэцэг
 
 
5.
 
 
 
“Уурхайн машин тоног төхөөрөмж” мэргэжлээр
1.
Ц.Нанзад 
 
2.
К.Хавалболот
 
3.
Д.Гэрэлт-Од
 
4.