"МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ" МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЗАР
t_bindee@yahoo.com

"МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ" МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЗАР

2024 оны 04-р сарын 18-ны өдөр буюу Пүрэв гарагт 16:30 цагаас Мэдээлэл Холбоо Технологийн Сургуулийн Мэдээллийн сүлжээ, аюулгүй байдлын салбарын эрхлэгч доктор (Ph.D) Б.Мөнхбаяр:

  1. Цахим гэмт хэрэг, Халдлага, Social engineering халдлагын ямар төрлүүд байдаг вэ? Хэрхэн таньж болох вэ? Анхаарах асуудал.
  2. Дээрх халдлагаас хувь хүн өөрөө юуг анхаарах вэ? нийтийн сүлжээнд юуг анхаарах вэ? үйлдлийн системийн хүрээнд юуг анхаарах вэ?
  3. Хууль эрх зүйн ерөнхий зохицуулалт, хариуцлага ямар байдаг вэ? Ямар ёс зүйтэй оролцох вэ?  сэдвийн дагуу сургалт болно.

ГУУС, БХБ