ШУТИС-ийн оюутнуудын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд дэмжлэг үзүүлэх илтгэлийг хүргэж байна.
t_bindee@yahoo.com

ШУТИС-ийн оюутнуудын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд дэмжлэг үзүүлэх илтгэлийг хүргэж байна.

Б. Загдхорол /ЭХС-ийн  Цахилгаан техникийн салбарын профессор, доктор, дэд профессор/ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ БИЧИХ, ИЛТГЭХ

Ц.Эрдэнэзаяа   / ГХИ-ийн Ази судлалын тэхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D) / “СУДАЛГААНЫ АЖЛЫГ ХЭРХЭН БИЧИЖ, ИЛТГЭХ ВЭ?”