ГУУС-ийн ИНЖЕНЕРИЙН ЗУРГИЙН ОЛИМПИАД-2024 удахгүй зохион байгуулагдана.
t_bindee@yahoo.com