Сургалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж хэмжилтийн багаж хандивласанд талархаж байна.
t_bindee@yahoo.com

Сургалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж хэмжилтийн багаж хандивласанд талархаж байна.

"Зам сервис" ХХК-ийн хамт олны зүгээс ГУУС-ийн Уурхайн технологийн салбарын Уул уурхайн маркшейдер хөтөлбөрийн сургалтын үйл ажиллагаанд зориулан далд уурхайн хэмжилтийн ажилд ашигладаг дүүжин буссоль, дүүжин тал тойрог иж бүрдэл 4ш багаж хандивлалаа. 

"Зам сервис" ХХК-ийн хамт олондоо талархал илэрхийлж цаашдын үйл ажиллагаанд нь амжилт хүсье.

ГУУС, УТС