Олимпиад

Олимпиад:

  1. "Цахилгаан хангамж" улсын олимпиад 
  2. "Геодези" улсын олимпиад  
  3. "CAD-CAM-CAE" инженерийн зургийн олимпиад 
Холбоотой цэсүүд