Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа

 

 Газрын тос, өрөмдлөгийн салбар
 1. Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина
 2. Тюменский индустриальный университет
 3. ИВЭП ДВО РАН-Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук
 4. Уфимский государственный нефтяной технический университет
 Геодезийн салбар
 Геологи, гидрогеологийн салбар
 1. Эрхүүгийн Техникийн их сургууль, ОХУ
 2. Эрхүүгийн геохимийн хүрээлэн, ОХУ
 3. ОХУ-ын ШУА-ийн Сибирийн салбарын Дэлхийн царцдасын хүрээлэн
 4. Фрайбергийн Уул уурхайн академи, ХБНГУ
 5. Вюрцберийн их сургууль, ХБНГУ
 6. Геологийн алба, Япон
 7. Цузуба их сургууль, Япон
 8. ШУА-ийн Геологийн геофизикийн хүрээлэн, БНХАУ
 9. Баруун Австрал их сургууль, Австрали
 10. Жилин Их сургууль
 11. Китогийн их сургууль
 12. AIT institute
 13. Сэнт Мэри их сургууль, Халифакс, Канад
 14. CNEAS, Үндэсний түүхэн музей, Лондон
 15. Шиманэ их сургууль,  Япон
 16. Тохоку их сургууль,  Япон
 17. Кьюшү их сургууль, Япон
 18. Акита их сургууль, Япон
 19. Триесте их сургууль, Итали
 20. Калифорний  их сургууль, АНУ
 21. Шинжуаний их сургууль, Хятад
 22. Карлын их сургууль, Чех улс
 23. Массарыкийн их сургууль, Чех улс
 Уурхайн технологийн салбар
 1. TU Bergakademie Freiberg/German 
 2. University of British Columbia/Canada 
 3. University of Queensland/Australia
 4. University of Toronto/Canada
 Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбар

 

 

 

Холбоотой цэсүүд