Сургалтын алба

Үйл ажиллагааны чиглэл

 • ШУТИС-ийн сургалтын нэгдсэн хуанлийн дагуу элсэлт, бүртгэл, хичээл сонголт, хичээл зохицуулалт, шалгалт, төгсөлт зэрэг сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах
 •  Хичээл сонголт, сургалттай холбоотой зөвөлгөө өгөх, тодорхойлолт олгох
 •  Багш нарын сургалтын цагийн ачаалалд хяналт тавих, тооцох, үнэлэлт дүгнэлт хийх
 •  Сургалтын төлөвлөгөөний биелэлт, чанарт хяналт тавина.
 •  Сургалт, үйл ажиллагаатай холбоотой бүх төрлийн тайлан мэдээ гаргах, хянах, үнэлэлт өгөх
 •  Суралцагчдын мэдээллийн сан бүрдүүлэх
 •  Суралцагчыг  тэтгэлэг, төрийн зээл тусламж, оюутны материал бүрдүүлэх, гэрээ хийх
 •  Санал, хүсэлт, өргөдөл хүлээн авч холбогдох шатны нэгжээр шийдвэрлүүлэх,
 •  Оюутны зөвлөлтэй хамтран ажиллах

СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ АЖИЛТАН      Ц.Энхтуяа 
Хариуцсан мэргэжлүүд: 
 1. Магистр, докторын бүх хөтөлбөрүүд
 2. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн инженерчлэл
 3. Газрын тосны инженерчлэл
 4. Хийн инженерчлэл 
 5. Өрөмдлөгийн инженерчлэл
 6. Газрын тосны инженер
СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ АЖИЛТАН    У.Батсанаа 
Хариуцсан мэргэжлүүд:
 1. Уул уурхайн менежмент
 2. Уул уурхайн маркшейдер
 3. Уул уурхайн геотехник
 4. Геодези
 5. Геодези (БНХАУ-ын Шандуны Их сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
 6. Газар зохион байгуулалт
СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ АЖИЛТАН    Р.Жаргалсайхан 
Хариуцсан мэргэжлүүд:
 1. Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи
 2. Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
 3. Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж
 4. Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал
 5. Ашигт малтмалын эрэл хайгуул
 6. Геологи 
 7. Гидрогеологи
 8. Геофизик
 9. Инженер геологи, геотехник
СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ АЖИЛТАН     Б.Оюунтөгс 
Хариуцсан мэргэжлүүд:
 1. Уул уурхайн ашиглалтын  технологи
 2. Уул уурхайн ашиглалтын  технологи (ХБНГУ-ын Фрайбергийн “Уул уурхайн академи” Техникийн Их сургуультай хамтарсан хөтөлбөр
 
Холбоо барих
Сургалтын алба:
Утас: 11-324590-2706
Хаяг: ШУТИС 2 байр, ГУУС,  № 22Б
          8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг,
          Улаанбаатар, Монгол улс
Холбоотой цэсүүд