Эчнээ
САЛБАР ХӨТӨЛБӨРИЙН НЭР 
Геологи, гидрогеологи Геологи
Уурхайн технологи Уул уурхайн ашиглалтын технологи
Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбар  Ашигт малтмал баяжуулалтын технологи
Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж
Холбоотой цэсүүд