Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үндсэн чиглэл

1. ГУУС-ийн тэргүүлэх чиглэл 

2023 онд баталсан дээд боловсролын тэргүүлэх мэргэжлийн жагсаалт

Индекс  Хөтөлбөрийн нэр  Боловсролын түвшин
Диплом Бакалавр Магистр Доктор
3. 072404 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи + + + +
12. 072401 Уул уурхайн ашиглалтын технологи  + + + +
13. 071105 Газрын тосны боловсруулалтын технологи + + + +
22. 072408 Хийн инженерчлэл  + + + +
26. 053204 Геологи  + + + +
35. 072406 Газрын тосны инженерчлэл + + + +
59. 103901 Аюулгүй байдал судлал + + + +
71. 053201 Геодези + + + +

 

2.  Салбаруудын судалгааны ажлын үндсэн чиглэл

 

Холбоотой цэсүүд