ЭЛСЭЛТ

  2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЭЛСЭЛТ АВАХ БАГЦ ХӨТӨЛБӨРҮҮД 

САЛБАР Мэргэжлүүд  Зөвлөгөө авах утасны дугаар 
I. ГАЗРЫН ТОС, ӨРӨМДЛӨГИЙН САЛБАР
1. Газрын тосны инженерчлэл
2. Өрөмдөгийн инженерчлэл
3. Хийн инженерчлэл 
4. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн инженерчлэл  
Салбарын эрхлэгч М.Оюунтөгс
Утасны дугаар
99117420
II.

ГЕОЛОГИ, ГИДРОГЕОЛГИЙН  САЛБАР

1. Геологи 
2. Ашигт малтмалын эрэл, хайгуул
3. Геофизик 
4. Гидрогеологи 
5. Инженер геологи, геотехник 
Салбарын эрхлэгч Д.Энхбаяр 
Утасны дугаар
8004109
III. ГЕОДЕЗИЙН САЛБАР
1. Геодези 
2. Геодези (БНХАУ-тай хамтарсан) 
3. Газар зохион байгуулалт
Салбарын эрхлэгч Э.Ганзориг
Утасны дугаар
99767782
IV.

УУРХАЙН ТЕХНОЛГИЙН САЛБАР  

1. Уул уурхайн ашиглалтын технологи 
2. Уул уурхайн ашиглалтын технологи (ХБНГУ-тай хамтарсан 3+2)
3. Уул уурхайн геотехник 
4. Уул уурхайн маркшейдер
Салбарын эрхлэгч  Г.Уранбайгаль
Утасны дугаар
99768089
V.

ЭРДЭС БОЛОВСРУУЛАЛТ,  ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН САЛБАР  

1. Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи 
2. Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт 
3. Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж
4. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
Салбарын эрхлэгч
Д.Гэрэлт-Од
Утасны дугаар
99121594
Холбоотой цэсүүд