ЭЛСЭЛТ

  2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЭЛСЭЛТ АВАХ БАГЦ ХӨТӨЛБӨРҮҮД 

САЛБАР Мэргэжлүүд  Зөвлөгөө авах утасны дугаар 
I. ГАЗРЫН ТОС, ӨРӨМДЛӨГИЙН САЛБАР
Салбарын эрхлэгч М.Оюунтөгс
Утасны дугаар 99117420
II.

ГЕОЛОГИ, ГИДРОГЕОЛГИЙН  САЛБАР

Салбарын эрхлэгч Д.Энхбаяр 
Утасны дугаар 8004109
III. ГЕОДЕЗИЙН САЛБАР
Салбарын эрхлэгч Э.Ганзориг
Утасны дугаар 99767782
IV.

УУРХАЙН ТЕХНОЛГИЙН САЛБАР                 

2. Уул уурхайн ашиглалтын технологи (ХБНГУ-тай хамтарсан 3+2)
Салбарын эрхлэгч  Б.Ганзориг
Утасны дугаар 94023289
V.

ЭРДЭС БОЛОВСРУУЛАЛТ,  ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН САЛБАР

Салбарын эрхлэгч   Г.Ганбилэг
Утасны дугаар 99020681