Түүхэн замнал
1960   Геологийн мэргэжлээр анхны элсэлт 
1971   Уул уурхайн ашиглалтын технологийн мэргэжлээр анхны элсэлт 
1992   Геологи уул уурхайн сургууль 
1997   Геологийн сургууль 
1997   Уул уурхайн сургууль 
2001   Уул уурхайн инженерийн сургууль 
2002   Геологи газрын тосны сургууль 
2014   Геологи уул уурхайн сургууль