Докторын хөтөлбөр
САЛБАР ХӨТӨЛБӨРИЙН НЭР
Газрын тос, өрөмдлөг Газрын тосны барилга, байгууламж
Газрын тосны хадгалалт, тээвэрлэлт
Газрын тосны өрөмдлөг, олборлолт
Хайгуулын өрөмдлөгийн техник, технологи
Хийн дамжуулалт, хангамж
Геодези Геодези
Геологи, гидрогеологи Геологи
Гидрогеологи
Геоэкологи
Инженер геологи
Уурхайн технологи Уул уурхайн ашиглалтын технологи
Уул уурхайн маркшейдер
Уул уурхайн менежмент
Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэл Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи
Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж
Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт