Захирлын зөвлөл

ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

Нэрс   Албан тушаал 
1.  К.Хавалболот  ГУУС-ийн захирал
2.  Б.Батдэмбэрэл   Дэд захирал
3.  П.Нарантуяа   Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга 
4.  Н.Буянжар​гал  Ахлах нягтлан бодогч 
5.  Б.Батхишиг  Чанарын менежер
6.  М.Оюунтөгс   Газрын тос, өрөмдлөгийн салбарын эрхлэгч 
7.  Э.Ганзориг  Геодезийн салбарын эрхлэгч 
8.  Д.Энхбаяр  Геологи, гидрогеологийн салбарын эрхлэгч
9.  Б.Ганзориг  Уурхайн технологийн салбарын эрхлэгч 
10. Г.Ганбилэг  Эрдсийн боловсруулалт, инженерчлэлийн салбарын эрхлэгч 
11.  Д.Ургамалсувд   Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга 
12. С.Жаргалмаа  Багшийн хөгжлийн багийн ахлагч
13. Т. Одонтуяа  Захирлын туслах