Эрдмийн зөвлөл

ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН СУРГУУЛИЙН ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ 

Овог нэр
Эрдмийн зэрэг цол
Албан тушаал
Эрдмийн зөвлөлийн дарга
1
К.Хавалболот
Доктор (Ph.D), дэд профессор
Захирал
Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
2
О.Мөнхцэцэг
Доктор (Ph.D), дэд профессор
Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд
3
Ц.Нанзад
Академич
ГУУС, Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбарын зөвлөх профессор
4
Б.Батдэмбэрэл
Доктор (Ph.D)
ГУУС, Дэд захирал
5
Л.Пүрэв
Доктор (Ph.D), профессор
Уул уурхайн хүрээлэнгийн захирал
6
М.Оюунтөгс
Доктор (Ph.D), дэд профессор
ГУУС, Газрын тос, өрөмдлөгийн салбарын эрхлэгч
7
В.Алимаа
Доктор (Ph.D), дэд профессор
ГУУС, Газрын тос, өрөмдлөгийн салбарын дэд профессор
8
Б.Мөнхцэнгэл
Доктор (Ph.D), дэд профессор
ГУУС, Геологи, гидрогеологийн салбарын профессор
9
Д.Энхбат
Доктор (Ph.D), дэд профессор
ГУУС, Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбарын дэд профессор
10

Б.Орхонтуул

Доктор (Ph.D), дэд профессор
 
11
Э.Ганзориг
Доктор (Ph.D)
ГУУС, Геодезийн салбарын эрхлэгч
12
Д.Энхбаяр
Доктор (Ph.D)
ГУУС, Геологи, гидрогеологийн салбарын эрхлэгч
13
Б.Ганзориг
Доктор (Ph.D)
ГУУС, Уурхайн технологийн салбарын эрхлэгч
14
Г.Ганбилэг
Доктор (Ph.D)
ГУУС, Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбарын эрхлэгч
15
А.Пүрэв
Доктор (Ph.D)
УУХҮЯ-ны Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн газрын Газрын тосны бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээч
16
Т.Оюунчимэг
Доктор (Ph.D)
ШУА-ийн Геологийн хүрээлэнгийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
17
М.Саандарь
Доктор (Ph.D)
Мон Мэп ХХК-ийн ерөнхий захирал