Геологи, гидрогеологийн салбар

Бидний зорилго:

Геологийн шинжлэх ухааны онолын өндөр мэдлэгтэй, геологи, гидрогеологи, инженер геологи, геоэкологи, геофизикийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд хувь нэмэр оруулах чадвартай, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын дэвшилтэт арга, технологийг эзэмшсэн иргэний өндөр ухамсар, соёлтой мэргэжилтэн бэлтгэх явдал юм.

Судалгааны ажлын тэргүүлэх чиглэл:

  • Монгол орны хөгжлийн тулгуур болсон хүн-байгальд ээлтэй геологийн суурь судалгааг олон улсын жишигт нийцүүлэн хийж бүх төрлийн ашигт малтмалын ордыг орчин үеийн аргуудыг ашиглан илрүүлэх;
  • Газрын доорх усны нөөц баялаг, чанар, геологи орчны төлөв байдал, инженер геологи, геотехникийн үнэлгээ, геологи орчны бохирдол, эрсдлийг бууруулах гидрогеологи, инженер геологи, геоэкологийн судалгаа
Танилцуулга:
Манай салбар нь Геологи, Гидрогеологи, Геофизик, Ашигт малтмалын эрэл хайгуул,  Инженер геологи, геотехник мэргэжлүүдээр бакалаврын түвшинд, Геологи, Гидрогеологи, Геоэкологи, Геофизик, Ашигт малтмалын эрэл хайгуул, Инженер геологи, геотехник мэргэжлүүдээр магистрын түвшинд, Геологи, Гидрогеологи, Геоэкологи, Инженер геологи, геотехник мэргэжлүүдээр докторын түвшинд шаталсан сургалтыг явуулж байна.
Хөтөлбөрүүд:
  • Геологи
  • Гидрогеологи
  • Геоэкологи
  • Геофизик
  • Ашигт малтмал эрэл, хайгуул
  • Инженер геологи, геотехник
 
Овог нэр
Д.Энхбаяр 
Албан тушаал:
Салбарын эрхлэгч
Эрдмийн зэрэг, цол:
Доктор (Ph.D)
Мэргэжил:
Гидрогеологи
Судалгааны чиглэл:
Газрын доорх усны загварчлал, газрын доорх усны тэжээмж
Холбоо барих
denkhbayar@must.edu.mn
 
Овог нэр
Д.Оюун
Албан тушаал:
Профессор
Эрдмийн зэрэг, цол:
Доктор (PhD), дэд профессор
Мэргэжил:
Гидрогеологич, эрх зүйч
Судалгааны чиглэл:
Ашигт малтмалын орд ба уурхайн гирогеологи, газар доорх усны горим, мониторинг
Холбоо барих
oyund@must.edu.mn
 
 
Овог нэр
Н.Буянхишиг
Албан тушаал:
Профессор
Эрдмийн зэрэг, цол:
Доктор (PhD), дэд профессор
Мэргэжил:
Гидрогеологи
Судалгааны чиглэл:
Газрын доорх усны загварчлал
Холбоо барих
bbn@must.edu.mn
 
Овог нэр
Б.Мөнхцэнгэл
Албан тушаал:
Профессор
Эрдмийн зэрэг, цол:
Доктор (PhD), дэд профессор
Мэргэжил:
Геологийн зураглал, ашигт малтмалын эрэл хайгуул
Судалгааны чиглэл:
Магмын чулуулгийн петрологи, геохими, хүрээлэх орчны үнэлгээ
Холбоо барих
tsengel@must.edu.mn
 
Овог нэр
Г.Сэрсмаа
Албан тушаал:
Дэд профессор
Эрдмийн зэрэг, цол:
Доктор (PhD), дэд профессор
Мэргэжил:
Геологич, биостратиграфич
Судалгааны чиглэл:
Геологи, стратиграфи, палеонтологи
Холбоо барих
sers@must.edu.mn
 
Овог нэр
C.Хишигсүрэн
Албан тушаал:
Дэд профессор, Геологи мэргэшлийн зөвлөх инженер
Эрдмийн зэрэг, цол:
Доктор (PhD), дэд профессор
Мэргэжил:
Геологи
Судалгааны чиглэл:
Геологи (Петрологи, геодинамик, геоморфологи, неотектоник, дөрөвдөгчийн геологи)
Холбоо барих
khishige@must.edu.mn
 
 
Овог нэр
Б.Батхишиг
Албан тушаал:
Доктор (PhD), дэд профессор
Эрдмийн зэрэг, цол:
Дэд профессор
Мэргэжил:
Геологи, ашигт малтмал эрэл хайгуул  
Судалгааны чиглэл:
Петрологи, геохими, ашигт малтмал судлал, хүрээлэх орчны судалгаа
Холбоо барих
bkhishig@must.edu.mn
 
 
Овог нэр
Х.Цээдулам
Албан тушаал:
Дэд профессор
Эрдмийн зэрэг, цол:
Доктор (PhD), дэд профессор
Мэргэжил:
Геофизикч
Судалгааны чиглэл:
Ашигт малтмалын эрэл хайгуул, полариметрик GRP
Холбоо барих
cee@must.edu.mn
 
 
Овог нэр
Б.Алтанзул
Албан тушаал:
Дэд профессор
Эрдмийн зэрэг, цол:
Доктор (PhD), дэд профессор
Мэргэжил:
Ашигт малтмал эрэл, хайгуул
Судалгааны чиглэл:
Ашигт малтмалын ордын эрэл хайгуулын арга аргачлал ЦАБМ хүдэржилт
Холбоо барих
altanzul@must.edu.mn
 
Овог нэр
Ж.Ундаръяа
Албан тушаал:
Ахлах багш
Эрдмийн зэрэг, цол:
Доктор (PhD)
Мэргэжил:
Геологи
Судалгааны чиглэл:
Монгол орны цэрдийн хурдасны остракодын судалгаа, биостратиграфи
Холбоо барих
j_undar@must.edu.mn
 
Овог нэр
Б.Гантулга
Албан тушаал:
Ахлах багш
Эрдмийн зэрэг, цол:
Доктор (PhD)
Мэргэжил:
Хэрэглээний физик
Судалгааны чиглэл:
Тандан судлал, Газарзүйн мэдээллийн систем
Холбоо барих
bagantulga@must.edu.mn
 
Овог нэр
Б.Сийлэгмаа
Албан тушаал:
Ахлах багш
Эрдмийн зэрэг, цол:
Доктор (PhD)
Мэргэжил:
Инженер геологи, геоэкологи
Судалгааны чиглэл:
Инженер геологийн судалгаа, хөрс судлал
Холбоо барих
siileg_hydro@must.edu.mn
 
Овог нэр
Б.Наранчимэг
Албан тушаал:
Ахлах багш
Эрдмийн зэрэг, цол:
Доктор (PhD)
Мэргэжил:
Гидрогеологи, геоэкологи
Судалгааны чиглэл:
Гидрохими, хүрээлэн буй орчны изотоп, газар доорх усны бохирдол
Холбоо барих
bnaraa@must.edu.mn
 
Овог нэр
Т.Бямбасүрэн
Албан тушаал:
Ахлах багш
Эрдмийн зэрэг, цол:
Доктор (PhD)
Мэргэжил:
Геофизикч
Судалгааны чиглэл:
Цахилгаан  хайгуулын  арга, геофизикийн  боловсруулалт
Холбоо барих
byamba0324@must.edu.mn
 
Овог нэр
Б.Энхжаргал
Албан тушаал:
Ахлах багш
Эрдмийн зэрэг, цол:
Доктор (PhD)
Мэргэжил:
Ашигт малтмал эрэл, хайгуул
Судалгааны чиглэл:
Ашигт малтмалын ордын геологи, хүдэржилт
Холбоо барих
enkhjargal2404@must.edu.mn
 
Овог нэр
С.Оюунгэрэл
Албан тушаал:
Ахлах багш
Эрдмийн зэрэг, цол:
Доктор (PhD)
Мэргэжил:
Ашигт малтмал эрэл хайгуул, Гидрогеологи инженер
Судалгааны чиглэл:
Ашигт малтмалын ордын геологи, хүдэржилтийн гарал үүсэл, хэтийн төлөв судалгаа
Холбоо барих
oyungerel_s@must.edu.mn
 
Овог нэр
Ж.Эрдэнэбаяр
Албан тушаал:
Ахлах багш
Эрдмийн зэрэг, цол:
Доктор (PhD)
Мэргэжил:
Ашигт малтмал эрэл, хайгуул
Судалгааны чиглэл:
Ашигт малтмалын ордын гарал үүсэл, хүдэржилтийн хэтийн төлөв, түүний эрэл хайгуулын арга, аргачлал
Холбоо барих
jeb@must.edu.mn
 
Овог нэр
Д.Хишигсүрэн
Албан тушаал:
Багш
Эрдмийн зэрэг, цол:
Магистр, Мэргэшсэн инженер
Мэргэжил:
Геологич
Судалгааны чиглэл:
Гранитоид чулуулгийн судалгаа
Холбоо барих
khishgeed71@must.edu.mn
 
Овог нэр
Д.Хашбат
Албан тушаал:
Багш
Эрдмийн зэрэг, цол:
Магистр
Мэргэжил:
Ашигт малтмал эрэл, хайгуул
Судалгааны чиглэл:
Критикал минералс,Баттеоейн түүхий эд Литийн хүдэржилт Хайгуулын аргачлал Геологи хайгуулын төслийн менежмент
Холбоо барих
khashbat.d@must.edu.mn
 
Овог нэр
Г.Дамдинжамц 
Албан тушаал:
Сургалтын мастер
Мэргэжил:
Нефтийн техникийн механик
Холбоо барих
damdinjamts@must.edu.mn
 
Овог нэр
А.Додойданзан
Албан тушаал:
Сургалтын мастер
Эрдмийн зэрэг, цол:
Магистр
Мэргэжил:
Химийн технологич
Судалгааны чиглэл:
Лабораторийн багажийн анализ хийх
Холбоо барих
lodoi@must.edu.mn
 
Овог нэр
Б.Ичинхорлоо
Албан тушаал:
Сургалтын мастер
Эрдмийн зэрэг, цол:
Магистр
Мэргэжил:
Геофизикч
Судалгааны чиглэл:
Соронзон хайгуулын боловсруулалт
Холбоо барих
ichinkhorloo@must.edu.mn
 
Овог нэр
А.Эрдэнэцэцэг
Албан тушаал:
Сургалтын мастер
Эрдмийн зэрэг, цол:
Магистр
Мэргэжил:
Инженер геологич
Судалгааны чиглэл:
Сайншанд хотын нутаг дэвсгэрт тархсан хөөлттэй ул хөрсний судалгаа
Холбоо барих
 
Овог нэр
А.Хандсүрэн
Албан тушаал:
Сургалтын мастер
Эрдмийн зэрэг, цол:
Магистр
Мэргэжил:
Гидрогеологич
Судалгааны чиглэл:
Газрын доорх болон гадаргын усны хоорондын холбоо
Холбоо барих
a.khandsuren@must.edu.mn

 

 
Холбоо барих хаяг:
Геологи, гидрогеологийн салбар
Утас: (976-11) 324590, дотуур утас 2216,
+976-80044109
Факс: (976-11)-312291
И-мэйл: denkhbayar@must.edu.mn