2024-2025 оны хичээлийн жилийн Бакалаврын элсэлт
t_bindee@yahoo.com