ШУТИС-ИЙН ШУТТ НОМЫН САНГААС
t_bindee@yahoo.com

ШУТИС-ИЙН НИЙТ УНШИГЧДИЙН АНХААРАЛД:

ШУТТНС нь "24 цагийн уншлагын танхим"-ынхаа суудлын тоог +100 нэмэгдүүлж, 2023 оны 11-р сарын 20-ны өдрөөс эхлэн уншигчдадаа үйлчилгээ үзүүлэхэд бэлэн боллоо. 

ШУТИС, ШУТТНС