ГУУС-ийн оюутнууд "Монгол Инженер-2024"-ийн CAD/CAE/CAM олимпиадад амжилттай оролцлоо.
t_bindee@yahoo.com

ГУУС-ийн оюутнууд "Монгол Инженер-2024"-ийн CAD/CAE/CAM олимпиадад амжилттай оролцлоо.

"Монгол Инженер-2024" нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд CAD/CAE/CAM олимпиадын оюутны /ганцаарчилсан/ төрөлд 16 сургуулийн 69 оюутан, ИТА /ганцаарчилсан/ төрөлд 25 байгууллагын 56 ИТА, ИТА /баг/ төрөлд 15 ААН-ын 16 баг, инженерийн шилдэг шийдэл номинацид 8 байгууллага ур чадвараа сорин оролцож дүнгээ гаргасан байна.

ГУУС-иас оролцсон оюутнуудын амжилтыг дор үзүүлэв.
Оюутны нэрс
Анги
Үзүүлсэн амжилт
Оюутан Б.Мөнхсайхан,  Удирдагч Б.Лодоншарав
УУМТТ-3
7-р байр
Оюутан С.Тэргэл,  Удирдагч Г.Энхжаргал   
УУМТТ-4
13-р байр
Оюутан Г.Санжбаасан, Удирдагч Т.Биндэръяа 
УЦТТА-4
20-р байр
Оюутан Б.Билгүүн, Удирдагч Ч.Зэндмэнэ    
УУМТТ-3
32-р байр
Оюутан Е.Ергенбек, Удирдагч Б.Лодоншарав
УУМТТ-4
49-р байр

Олимпиадын дэлгэрэнгүй мэдээллийн эндээс харна уу.  Олимпиадад оролцсон их дээд сургууль, оюутнууддаа баярлалаа.