сурах бичиг Уул уурхай

СУРАХ БИЧИГ 

Сурах бичгийн нэр

Зохиогч

Сурах бичгийн нүүр

  I. УУРХАЙН АШИГЛАЛТ
1.

ИНЖЕНЕРИЙН ЛАВЛАХ 5

 
 

ИНЖЕНЕРИЙН ЛАВЛАХ 6

 
 

УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭС   

С.ЦЭДЭНДОРЖ 

Л.ПҮРЭВ  

   

ИЛ УУРХАЙН ПРОЦЕСС

С.ЦЭДЭНДОРЖ 
 

ДАЛД УУРХАЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 

 
  ИЛ УУРХАЙН УУЛЫН АЖЛЫН ОНОВЧЛОЛ 

С.ЦЭДЭНДОРЖ 

Л.ЭНХБОЛД

  ИЛ УУРХАЙН АШИГЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ

С.ЦЭДЭНДОРЖ 

Д.ГАНЗОРИГ

   УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ТӨСЛИЙН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭС, АРГА ЗҮЙ   

Ж.БЯМБА-ЮУ

С.ЦЭДЭНДОРЖ 

  ИЛ УУРХАЙН ТУСЛАХ ПРОЦЕССУУД С.ЦЭДЭНДОРЖ 
   ИЛ УУРХАЙН АШИГЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ-II С.ЦЭДЭНДОРЖ 
  ИЛ УУРХАЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЛАВЛАХ   
  ИЛ УУРХАЙН ТООЦОО 

С.ЦЭДЭНДОРЖ 

Л.ЭНХБОЛД

  ИЛ УУРХАЙН УУЛЫН АЖЛЫН ОНОВЧЛОЛ

С.ЦЭДЭНДОРЖ 

Л.ЭНХБОЛД

  GEOCHEMICAL INTERPRETATION OF SEDIMENTARY ROCKS (handbook 1)

 

 

П.Нарантуяа

BarryRoserPual 

Н.Байгалмаа

П.Нарангоо

  ШОРООН ОРДЫН ХАЙГУУЛ

Г.Ухнаа

П.Нарантуяа

 

GEOCHEMICAL  INTERPRETATION OF SEDIMENTARY ROCKS  (handbook)

П.Нарантуяа

Barry RoserPual

Н.Байгалмаа 

П.Нарангоо

  АШИГТ МАЛТМАЛЫН ОРДЫН ХАЙГУУЛ

Г.Ухнаа

Б.Алтанзул

П.Нарантуяa

  АШИГТ МАЛТМАЛЫН ЭРЭЛ, ХАЙГУУЛЫН ГЕОХИМИЙН АРГА

Г.Ухнаа

П.Нарантуяа

       
  УУЛ УУРХАЙН МЕНЕЖМЕНТ
  Инженерийн лавлах 6