Эрдэм шинжилгээний эмхэтгэлүүд

1.  must_paper-format_sep 2021

2.  "Монгол орны нефтийн салбарын тулгамдсан асуудлууд"  1995-2020  хураангүй

3.  "Монгол орны Өрөмдлөгийн албаны тулгамдсан асуудлууд"-   1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014 

4.  "Өрөмдлөг" - 201520162017, 2018, 201920202021

5. Доктор Б.Ишмэндийн нэрэмжит оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл 2022

6. Магистр, доктор оюутны бүтээлийн эмхэтгэл - 2022

7. "Уул уурхайн үйлдвэрлэл-уурхайн технологи, эрдэс боловсруулалт, менежмент" хурлын эмхэтгэл - 2022

8.  "Уул уурхайн салбар үүсгэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойд зориулсан Оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл-2022"

9. “ПРОФЕССОР Я.ГОМБОСҮРЭНГИЙН УНШЛАГА-2023” эрдэм шинжилгээний эмхэтгэл -2023

10. ГУУС-ийн бакалавр, магистр, доктор оюутны Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл - 2023 

11. Явцын болон улирлын шалгалтын материал боловсруулах удирдамж