TETGELEG

C.MEA-Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт хөтөлбөр

 1. В211050014        Б.Энх-Амгалан
 2. В211050036        Б.Алтангэрэл
 3. В211050250        Б.Отгонзул 

      

 

 

C.MEB- Aшиглалт малтмалын баяжуулалтын технологи хөтөлбөр

 1. В20     Ч.Оюунбилэг 
 2. В21     Б.Бат-эрдэнэ 
 3. В21     Б.Бат-эрдэнэ 

 

 

 

 

 

C.MEС-Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж хөтөлбөр

 1. B211100027       Б.Мөнхсайхан
 2. B201100306      Э.Энхцэцэг
 3. B201100322      С.Тэргэл
 4. B201100317      Т.Лхагва-Очир
 5. B201100324      Э.Баттүвшин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.MED- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хөтөлбөр