ШУТИС-ийн оюутнуудын дунд зохион байгуулагдсан MYWAY видео контентийн уралдаанд ГУУС-ийн оюутнууд амжилттай оролцлоо.
t_bindee@yahoo.com

ШУТИС-ийн оюутнуудын дунд зохион байгуулагдсан MYWAY видео контентийн

уралдаанд ГУУС-ийн оюутнууд амжилттай оролцлоо.   

ШУТИС-ийн Маркетинг олон, нийттэй харилцах албанаас ШУТИС-ийн оюутнуудын дунд бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, идэвхи санаачилгыг нэмэгдүүлэх, өөрийн суралцаж буй мэргэжлийг цахим орчинд сурталчлах, ерөнхий боловсролын сурагчид ирээдүйн мэргэжлээ сонгоход дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор видео контентийн уралдааныг зарлаж байна.

Уралдаан удирдамжийн дагуу явагдаж байгаа бөгөөд ГУУС-ийн оюутнууд мэргэжлээ цахим орчинд сурталчлах зорилгоор энэ уралдаанд идэвхтэй оролцож байна. 

ГУУС