Open Mic үйл ажиллагаанд урьж байна.
t_bindee@yahoo.com