Сэргээгдэх эрчим хүч, дэвшилтэт технологи-2024 ЭШ-ний хурал удахгүй болно
t_bindee@yahoo.com