ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ШУТИС-ТАЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААТАЙ БОЛЛОО
t_bindee@yahoo.com

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ШУТИС-ТАЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААТАЙ БОЛЛОО

Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга "Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль"-ийн захирал Т.Намнантай хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурж үзэглэлээ.  Санамж бичигт Хөвсгөл аймгийн хөдөө аж ахуйн салбарын мэргэжилтэн бэлтгэх, инженерүүдийг бэлтгэх, байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүний судалгаа хөгжүүлэлт хийж, инновацын бүтээгдэхүүнийг хамтран гаргаж аймгийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бизнесийг өргөжүүлэн бие даан хөгжих боломжийг бүрдүүлэх зорилгод суурилжээ.+

Хамтын ажиллагаанд Хөвсгөл Аймгийн ХXAA Газар оролцоо өндрийг онцолж, амжилт хүслээ.